Agencja celna

Agencja celna – definicje typowo określają Agencję Celną  to  w branży gospodarka morska – jako przedsiębiorstwo, lub także szerzej – podmiot uprawniony do dopełniania przed odpowiednimi organami celnymi na rzecz zleceniodawców wszystkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym, lecz pracownika tejże agencji, czyli agenta celnego określa się jako osobę wyspecjalizowaną w uzyskiwaniu odpraw celnych na rzecz eksporterów oraz importerów.

To od nich licznej mierze zależy sprawny transport kontenera bądź realizacja specjalistycznych usług typu „kontener transport”.

Instytucje powołane do pieczy nad finansową „szczelnością” państwa w ramach międzynarodowego obrotu towarowego oraz gospodarki morskiej to przede wszystkim Urzędy Celne i to z nimi zwłaszcza agencje celne wchodzą w kontakt w trakcie wykonywania zleceń. Z pracą urzędów celnych wiąże się nierozerwalnie termin Cła. Zgodnie z definicjami, cło to opłata pobierana poprzez państwo w ramach usługi np. transport kontenera (wg określonych ustawowo stawek) za przejście towaru przez granicę obszaru celnego (granicę celną).

Agencja celna
Agencja celna na lotnisku w Gdańsku

Wśród używanych powszechnie rodzajów opłat celnych wyróżnia się mi.in. opłaty fiskalne, jakich celem jest dostarczenie państwu pożądanych dochodów. Innym rodzajem opłat celnych są opłaty gospodarcze, które występują, jak przez nałożenie opłaty celnej państwo stara się w określony sposób oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych (pobudzając je czy również hamując określony rozwój aktywności, w ten sposób wpływając na kondycję globalną gospodarki). W ramach owego ostatniego wolno jeszcze wyróżnić działania reglamentacyjne regulujące odpowiednie kierunki jak również rozmiary obrotów zagranicznych lub zarówno protekcyjne – mające za powinność chronić produkcję krajową przed konkurencją zagraniczną.

Transport morski – w realiach Unii Europejskiej, a w szczególności obszaru Strefy Schengen wiele procedur celnych dotyczących wymiany między państwami członkowskimi zostało ogromnie uproszczonych, co lecz nie znaczy całkowitego wyrzeczenia się podmiotów tworzących rynek wspólnotowy kontroli nad swoimi obszarami celnymi w zakresie „kontener transport”. Z drugiej strony na skutek zjawiska globalizacji wiecznie rośnie wymiana handlowa a także towarowa nie wyłącznie w ramach najbliższego sąsiedztwa, tj. w Europie, lecz może być to zjawisko ogólnoświatowe, a udział partnerów azjatyckich, przede wszystkim Chin w obrocie towarowym ciągle rośnie, co znacznie ułatwia transport kontenera. Przeto zarówno agencje celne a także agenci celni wciąż stanowią i stanowić będę wybitnie znaczące ogniwo w sprawnej wymianie towarowej.

Na marginesie, należałoby jeszcze przytoczyć dzisiejszą definicję komory celnej w transporcie morskim, terminu oraz mechanizmu stosowanego od wieków, co do jakiego narosło sporo wątpliwości. Otóż komora celna to organ administracji państwowej, jakiego zadaniem bywa wymiar a także pobór ceł (zarówno przy operacjach typu kontener transport)– kiedy zarówno fizyczne miejsce zatrzymania i kontroli a także clenia artykułów przechodzących poprzez granicę celną Unii Europejskiej czy również obszaru celnego. W strefie celnej zatrzymywane zarówno są towary, których eksport czy import został niedozwolony. Nie w przeciwnym wypadku jest w przypadku transportu kontenera.

Agencja celna to nade wszystkim przedstawicielstwo.