Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Pomimo spadku o 6 procent rozładunków władze portu w Gdyni zaliczają rok 2015 do bardzo udanych. Zakończono bowiem parę ważnych inwestycji, nie tylko poszerzających możliwości rozładunkowe, ale również zwiększających konkurencyjność portu na lokalnym rynku. Wśród wykonanych projektów duże znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zostało ich zakończonych pięć w ubiegłym roku. Mimo sporych nakładów inwestycyjnych Gdyński Port pozytywnie skończył także rok pod względem finansowym. Całkowite zyski netto wyniosły blisko 50 milionów, co wynosi znacznie mniej niż w roku 2014, ale należy przy tym pamiętać że wtedy przeprowadzono prywatyzację Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na nieco niższe wyniki wpływ również miała ogólna sytuacja na rynku finansowym. Port mocno angażuje swój kapitał w różnego rodzaju lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a ich rentowność jednak mocno spadła w ciągu ostatniego czasu. Kolejnym czynnikiem jaki ma wpływ na wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, kolejne oddawane do użytku obiekty przyczyniają się do znacznego skoku amortyzacji.

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku
Krótkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Pośród grup towarowych które są obsługiwane przez gdyński port duże spadki zanotowano w rozładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł blisko 11 procent. Duży wpływ na taki stan rzeczy miało przejście do Gdańska kilku kluczowych klientów, co przełożyło się niestety na ogólny wynik. Gdynia póki co ma dość trudno jeśli chodzi o możliwości konkurowania z Gdańskim portem, ponieważ nie posiada jeszcze obrotnicy oraz toru wodnego o odpowiedniej głębokości, jakie to inwestycje pozwoliłyby na obsługę dwukrotnie większych statków. Sporemu zmniejszeniu uległ w roku 2015 także rozładunek węgla, z kolei to było efektem znacznego spadku eksportu tego surowca. Lecz takie straty prawie całkowicie zostały zrekompensowane przez rozładunek zbóż – tu w roku poprzednim zanotowany został wzrost o blisko połowę, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do osiągnięcia tak dobrego wyniku przyczyniły się głównie inwestycje, które zostały przeprowadzone, to znaczy znaczna przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego a także duży magazyn na Nabrzeżu Śląskim.