Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów
Następny gwałtowny spadek cen za przewóz kontenerów

Ceny za transport jednego kontenera w podpisywanych najczęściej umowach spotowych na trasach między Szanghajem i pozostałymi portami z Dalekiego Wschodu a portami z Północnej Europy uzyskały po raz kolejny zaskakująco niski poziom. Aktualnie wynoszą one około 330 dolarów za jeden kontener, co oznacza obniżenie o ponad jedną czwartą w porównaniu z wcześniejszym okresem. Sytuacja tego typy występuje już od paru miesięcy, i o ile kontrahenci są raczej usatysfakcjonowani, to firmy transportowe zaczynają mieć coraz większe problemy. Utrzymujące się tak długo niskie ceny mają spory wpływ na rentowność planowych połączeń, stawiając pod dużym znakiem zapytania sporo z nich. Zresztą widać już radykalne posunięcia pośród niektórych przewoźników, jacy po prostu anulują niektóre połączenia z powodu nieopłacalności. Co prawda nieco sytuację ratują ceny ropy, również będące na niskim pułapie, lecz nie jest to wystarczające do tego, aby się cieszyć z ogólnej sytuacji. Co interesujące poziom cen paliwa wpłynął na coraz bardziej popularne ostatnio rozwiązanie, mianowicie statki zaczynają pływać dookoła Afryki zamiast przez Kanał Sueski, bo im się to zwyczajnie bardziej się opłaca.

Przed miniony tydzień spadek na trasach Szanghaj – Europa Północna był największy, ale pozostałe trasy też miały duże zniżki. Między Chinami a portami na Morzu Śródziemnym było to około 24 procent, natomiast do amerykańskich portów od kilkunastu do dwudziestu. O tym, jaka jest wielkość tych obniżek świetnie będą świadczyć wskaźniki pokazujące średni poziom cen za transport kontenera. W przypadku SCFI na szlakach do portów została uzyskana wysokość 99 dolarów – tak niskich cen jeszcze w historii nie było. Duży spadek zanotowany został jeśli chodzi o ogólny wskaźnik SCFI. W miniony piątek wysokość jego utrzymywała się w okolicach 566,9, lecz aktualnie obniżyła się do wysokości 486,7. Niestety rokowania na nadchodzące tygodnie nie napawają optymizmem, bo nie ma dużych nadziei do tego, żeby ceny wzrosły. Co prawda co pewien okres czasu pojawiają się większe wzrosty, lecz niestety są one bardzo krótkotrwałe.