Rosnąca rola kolejowego transportu kontenerów

Rosnąca rola kolejowego transportu kontenerów

Rosnąca rola kolejowego transportu kontenerów
Rosnąca rola transportu kontenerów pociągami

Transport typowych kontenerów przy udziale olbrzymich statków odbywa się między grupą największych portów, lecz poza tym przeważnie wszystkie te kontenery muszą jeszcze dojechać do klienta. A ten może być oddalony od portu wyładunkowego nawet o kilka tysięcy kilometrów, dlatego też wymagane jest także zaplanowanie trasy na lądzie. Jeszcze niedawno było to wykonywane głównie przy pomocy tirów, które podjeżdżały wprost do portu i brały z niego ładunek, jednak w chwili obecnej coraz większe znaczenie zaczyna mieć transport koleją. Bez wątpienia bardzo duży wpływ na taką sytuację mają kolejne projekty inwestycyjne Grupy PKP CARGO, dzięki którym transport kolejowy zyskuje coraz większą konkurencyjność. Od września aktualnego roku zwiększyła się liczba stałych kontenerowych połączeń między największymi portami a stolicą, i obecnie jest to realizowane cztery razy w tygodniu. Połączenia takie odbywają się zgodnie z ustalonym rozkładem, składy kolejowe mają kursować bez patrzenia na ilość załadowanych kontenerów, a na raz mogą ich zabrać 86.

Tego typu rozwiązanie jest doceniane przez spedytorów, gdyż daje regularność i powtarzalność, co podczas długofalowego planowania ma ogromne znaczenie. W chwili obecnej PKP CARGO realizuje trzy linie w różne regiony kraju, oprócz stolicy kontenery są przewożone do Poznania oraz Gliwic. Jeśli chodzi o te ostatnie porty to odbywa się to w dalszym ciągu trzy razy na tydzień, w czasie dostosowanym do okresów przypływania statków kontenerowych, tak aby ograniczyć w miarę możliwości niepotrzebne czekanie na rozładunek albo załadunek. Jednak ten największy operator kolejowy nie zamierza poprzestać tylko na rozszerzeniu połączeń, lecz regularnie poszerza swoją propozycję. Między innymi rosnącą liczbę obsługiwanych zleceń obejmuje system „port to door”. W praktycznym przełożeniu będzie on oznaczał całościową usługę odebrania kontenera z kontenerowca i dostarczenia go do odbiorcy we wcześniej umówionym terminie. Najczęściej odbywa się to w taki sposób, że kontenery są odbierane ze statku i przewożone pociągami do jednego z dużych miast, a później już na tamtejszych terminalach przeładowywane na ciężarówki i przewożone w docelowe miejsce.