Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta
Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

 

Żaden nowoczesny port nie będzie miał żadnych szans na odpowiedni rozwój, jeżeli nie będą do niego poprowadzone odpowiednie trasy komunikacyjne, i to nie tylko samochodowe ale także pociągowe. Póki co infrastruktura kolejowa pozostawia naprawdę sporo do życzenia, szczególnie w przypadku portów będzie jeszcze sporo do zrobienia w tym obszarze. Jeśli będzie chodzić o Trójmiasto, to w tym przypadku znacznie korzystniej wypada pod tym względem Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku oddano do użytku linię 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Poza tym w trakcie realizacji jest kolejny tor tej trasy, przez co już od września składy będą mogły się poruszać w każdą stronę, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu pełnych składów na dzień. Plany są dużo większe, gdyż zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Portu Gdańskiego docelowa przepustowość modernizowanej linii będzie większa od obecnej blisko sześć razy. Dlatego też już w chwili obecnej prowadzonych jest kilka bardzo ważnych projektów, mających pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kolejne kilka jest na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy też kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest na terenie Gdyńskiego Portu. Po pierwsze port ten dostosowuje swoją infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na możliwość obsługiwania dużo cięższych i dłuższych pociągów niż obecnie, bo aż do 740 metrów długości. Wykonana przy okazji porządna przebudowa systemów sterujących będzie się z kolei przyczyniać do sporego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacznie poprawi jakość obsługi przejazdów na terenie portu. Jednym z większych projektów, które mogłyby w dużym stopniu na długie lata poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest modernizacja dwóch linii które przebiegają przez to miasto. W obecnej chwili linie posiadają jedynie po pojedynczym torze, a poza tym nie mają zasilania elektrycznego, tak więc oba te obszary są do ruszenia. Aktualnie ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonalności, a po zakończeniu tego etapu będzie można przedstawić najlepsze rekomendacje i rozwiązania. Szacowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia w roku 2021.