Rozwojowe plany transportu intermodalnego w naszym kraju

Rozwojowe plany transportu intermodalnego w naszym kraju

Rozwojowe plany transportu intermodalnego w naszym kraju
Plany na rozwój multimodalnego transportu w naszym kraju.

Transport intermodalny cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Polega on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi metodami, lecz całość ma się odbyć w wygodny i sprawny sposób dla końcowego odbiorcy. Rozwój takiego transportu to główny priorytet jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po liście, jaki napisany został do uczestników zorganizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Intermodalnego. Bardzo ważnym założeniem, które podjęto jest uzyskanie w roku 2020 udziału transportu w wysokości 6 procent w całościowym kolejowym transporcie. Jest oceniane, że aktualnie poziom ten kształtuje się w wysokości około pięciu, jednak duża dynamika wzrostu daje duże szanse na to, że planowany cel będzie osiągnięty. Na obecną chwilę rynek transportu intermodalnego osiągnął dużą stabilność, ale cały czas trwa jego rozwój. Cały czas prowadzi PKP Cardio, z udziałem wysokości rzędu 50 procent, lecz Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas uzyskać większe udziały.

Żeby powyższe cele zostały osiągnięte potrzebne jest nie tylko zainteresowanie klientów, lecz również odpowiedniej jakości techniczna infrastruktura. Dlatego też w planowanych pracach na najbliższe lata zostało umieszczonych wiele projektów które są związane z rozwojem i modernizacją systemu kolei. Zgodnie z z zamierzeniami Krajowego Planu kolejowego, jaki został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku, do 2023 roku jest w planach wydanie prawie 70 miliardów, z z jakich 2/3 będzie pochodzić z unijnych środków. To w tym roku właśnie jest w planach ukończenie prac modernizacyjnych wszystkich istotnych fragmentów kolejowych szlaków, przez co powstać powinna spójna sieć o wysokich parametrach technicznych. Dodatkowo dużo pieniędzy ma być przeznaczonych na wyposażenie i budowę centrów logistycznych oraz terminali, a także na nowy tabor. Jest również w planach zmniejszenie opłat za korzystanie z kolejowej infrastruktury dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po realizacji koniecznych prac legislacyjnych taka możliwość jak najbardziej by była.