Nowy terminal kolejowy w Gdyni

Nowy terminal kolejowy w Gdyni

Nowy terminal kolejowy w Gdyni
Nowy terminal kolejowy w porcie w Gdyni

Kolejne inwestycje w portach naszego wybrzeża idą pełną parą, najlepszym przykładem tego jest oddanie do użytkowania nowoczesnego terminala kolejowego na terenie portu w Gdyni. Ten najkosztowniejszy w dotychczasowej historii portu projekt wystartował kilka lat temu i obejmował przebudowę oraz modernizację całego terminala dla pociągów. Zrealizowano do przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace przede wszystkim dotyczyły modernizacji i rozbudowy infrastruktury torowej w tym miejscu. Bardzo duże znaczenie w tym projekcie miało uzyskanie odpowiedniego dofinansowania. Władze portu dostały pieniądze z unijnego Funduszu Spójności, przez co zostały zakupione dwie wydajne maszyny do kompleksowego obsługiwania wagonów kolejowych. Dzięki ich wykorzystaniu obecne możliwości przeładunkowe mogą być na poziomie pięciuset tysięcy jednostek kontenerowych rocznie, co daje znacznie większe możliwości na rozwój i współpracę z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Uruchomienie terminala w tym miejscu ma też duże znaczenie dla wzrostu coraz chętniej wykorzystywanego wśród naszych przewoźników transportu o charakterze intermodalnym.

Prezes tego terminala w wywiadach bardzo podkreśla rolę intermodalnego transportu i jest bardzo zadowolony, że zrealizowanym inwestycjom Gdynia zyskała dużą konkurencyjność wśród reszty portów tego rejonu. Jednocześnie podkreśla rolę odpowiedniej współpracy między zarządem portu a jego firmą, dzięki zawartym wcześniej porozumieniach w pełni się udało rozplanować i do końca zrealizować inwestycję. Niezwykle istotnym elementem całego projektu są wspomniane wcześniej suwnice, które mają służyć do rozładunku kontenerów. Do Gdyni dostarczyła je firma Kocks Krane i pracują one z szybkością trzydziestu jednostek przez godzinę. Dzięki swojej prędkości pracy oraz przebudowie torów na terenie portu w ciągu dnia terminal obsługuje nawet 24 pełne pociągi. W ciągu całego roku będzie to dawać prawie pół miliona jednostek kontenerowych, co jest świetnym wynikiem, dającym całkiem spore możliwości rozwoju. W planach są kolejne inwestycje, między innymi podłączenie na teren terminala elektrycznej trakcji.
.

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w porcie w Gdyni

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w porcie w Gdyni

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w porcie w Gdyni
Budowa nowego terminala kolejowego BCT w Gdyni

Coraz to nowe inwestycje na terenie naszych portów idą pełną parą, najlepszym przykładem tego jest oddanie do użytku bardzo nowoczesnego kolejowego terminala na terenie portu w Gdyni. Ten największy w dotychczasowej historii portu projekt rozpoczął się kilka lat temu i obejmował modernizację i przebudowę całego terminala kolejowego. Został on wykonany przy udziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły głównie modernizacji i rozbudowy infrastruktury torowej na terenie tego miejsca. Spore znaczenie w tej inwestycji miało pozyskanie odpowiedniego dofinansowania. Inwestorzy otrzymali środki z jednego z funduszy europejskich, dzięki czemu można było kupić dwie wydajne suwnice do kompleksowej obsługi składu pociągów. Dzięki ich wykorzystaniu aktualne możliwości rozładunkowe utrzymują obecnie poziom pół miliona jednostek kontenerowych na rok, co daje ogromne możliwości rozwoju i współpracy z klientami z kraju i zagranicy. Otwarcie tego terminala ma też duże znaczenie dla rozwoju coraz chętniej wykorzystywanego w naszym kraju transportu intermodalnego.

Szef tego terminala swoich wywiadach bardzo podkreśla zwiększające się znaczenie intermodalnego transportu i jest bardzo zadowolony, że przez poczynione inwestycje Gdynia stała się mocno konkurencyjna pośród innych portów w tym rejonie. Jednocześnie podkreśla znaczenie owocnej współpracy między jego firmą i zarządem portu, dzięki poczynionym wcześniej porozumieniach w stu procentach się udało zaplanować i doprowadzić do końca budowę. Niezwykle ważnym elementem całości są opisywane wcześniej suwnice, które służą do rozładunku i załadunku kontenerów. Wyprodukowane one zostały przez firmę Kocks Krane i mogą pracować z wydajnością powyżej trzydziestu TEU w ciągu godziny. Dzięki dość sporej prędkości pracy a także rozbudowie układu torów w porcie dziennie terminal może obsłużyć do 24 pełnych pociągów. W ciągu całego roku daje to około pięćset tysięcy jednostek kontenerowych, co jest bardzo dobrym wynikiem, który daje całkiem spore możliwości na rozwój. Planowane są nowe inwestycje, między innymi doprowadzenie do terminala elektrycznej trakcji.
.