Nowoczesne formy współpracy grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Jednym z podstawowych aspektów podczas międzynarodowego transportu kontenerowych ładunków jest jego organizacja już w kraju docelowym, do którego dopływają statki. Kontenery rozładowuje się w porcie i z tego miejsca muszą być sprawnie i szybko dowiezione do ostatecznego odbiorcy. Niedawno jeszcze odbywało się to przede wszystkim za pomocą ciężarówek, lecz ostatnimi czasy niezwykle dynamicznie wchodzi na ten rynek ze swoją propozycją grupa PKP CARGO. Operator ten od pewnego czasu świadczy usługi o charakterze intermodalnym, to znaczy kontenery są transportowane za pomocą pociągów do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w głębi kraju, a w dalszej kolejności dostarczane do końcowego klienta za pomocą ciężarówek. Tego typu rozwiązanie sporo pomniejsza całościowe koszty transportu, ponieważ przewóz większej liczby kontenerów na pociągu kosztuje dużo mniej, niż pokonanie takiego samego odcinka przez osobne ciężarówki. Dlatego też takie usługi są coraz popularniejsze, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało niedawno współpracę z globalnym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Póki co transporty kontenerów realizowane są do kilku baz przeładunkowych, czyli Warszawy, Sławkowa i Kątów Wrocławskich, a najważniejszą ich cechą jest bardzo duża regularność. Pociągi wyruszają zgodnie z rozkładem bez względu na ładunek, i ta właśnie systematyczność daje tak potrzebny dla kontrahentów element stabilności. Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line
Ostatnie z usług dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze większy zakres, czyli system nazywany port to door. Tego tupu usługa jest połączeniem transportu samochodowego i kolejowego z równoczesnym zagwarantowaniem dokładnych ram czasowych na realizację. Kontener ściągany z kontenerowca w porcie, załadowywany na odpowiedni wagon i dowożony do stacji pośredniej, a tam wykonuje się przeładunek na samochód ciężarowy. Zgodnie z postanowieniami umowy ładunki mają być dostarczone do odbiorcy w dokładnie określonym czasie, analogicznie będzie z usługami transportowymi w drugim kierunku, czyli odbiorem kontenerów i dostarczeniem ich na czekający kontenerowiec.

Port Gdański bramą kolejową na Środkową Europę

Port w Gdańsku jako brama kolejowa na Europę

Fracht międzynarodowy składa się z wielu różnych form, najistotniejszą spełniają w nim olbrzymie statki kontenerowe które mogą przewieźć w czasie jednego rejsu blisko piętnaście tysięcy kontenerów. Natomiast na lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć kolej, szczególnie jako kontynuacja drogi morskiej. Port Gdański bramą kolejową na EuropęBardzo dobrze wypada pod tym względem Port w Gdańsku, który w chwili obecnej stał się największym portem w naszym kraju, a równolegle liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko Polskę, ale także sąsiednie kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już około 20 procent wszystkich obsługiwanych ładunków dostarczanych jest właśnie przy pomocy kolei i udział ich co roku rośnie. Niektóre osoby szacują zwiększenie kolejowego transportu w przeciągu najbliższej dekady nawet trzy razy, co z całą pewnością wymagać będzie w najbliższym czasie znacznych inwestycji w infrastrukturę. Zresztą sporo zaczyna się w tej kwestii dziać, bowiem zarówno władze portu jak i miasta dostrzegają potencjał, jaki niesie za sobą rozwój infrastruktury, i jest planowana jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji w tamtym rejonie.

Gdańsk zmniejszoną ilość kontenerów zaczął bowiem równoważyć drugimi grupami towarowymi.Mowa tu jest mianowicie o modernizacji linii kolejowej która ma dojść do Portu DCT oraz postawienie nowego mostu nad Wisłą. Inwestycja ta wyceniana jest na prawie pół miliarda złotych, obejmie ona długi na kilkanaście kilometrów fragment trasy wraz z 24 obiektami. Najważniejszym z nich jest Most nad Wisłą, przez jego modernizację przepustowość trasy kolejowej zwiększy się aż sześciokrotnie. Nowy most ma mieć 124 metry długości i 21 na wysokość. Dzięki jego umieszczeniu na 8-metrowej wysokości nad powierzchnią rzeki nie będzie powodował żadnego kłopotu na szlaku żeglugowym na rzece, co ma dość duże znaczenie jeśli chodzi o rozwój żeglugi wgłąb kraju. Lecz cała inwestycja obejmować będzie dużo więcej, zostanie wybudowanych 12 kilometrów nowych torów kolejowych, będą również uruchomione zaawansowane układy zarządzające ruchem na torach. Po dokończeniu całej inwestycji możliwości transportowe do Portu Gdańskiego sporo się zwiększą, co z pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do jego wzrostu.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl