Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w ubiegłym roku

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w ubiegłym roku

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie gdańskim w ubiegłym roku
Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Ubiegły rok był był naprawdę dobry dla Portu w Gdańsku, doskonale zresztą pokazują to liczby. Prawie trzydzieści sześć milionów ton przeładowanych produktów, ponad 10 procent wzrostów obrotów i szereg inwestycji o łącznej wartości kilkuset milionów doskonale obrazują, jak to wszystko wyglądało w poprzednich miesiącach. Po pierwsze rok 2015 był rokiem naprawdę dużych inwestycji. Na przykład został ukończony etap projektowy programu związanego z rozbudową nabrzeży portowych, który się łączy z pogłębieniem wodnego toru. Bardzo duże inwestycje zostały poczynione w obszarze paliw. Sukcesem zakończył się początkowy etap naftowego terminala PERM, a dodatkowo zmodernizowano Terminal Paliw Płynnych, instalując tam kolejne urządzenie do obsługi produktów naftowych. Również nie zapomniano o kontenerach, tu również inwestycje poprawiły znacząco codzienną pracę z nimi. W ubiegłym roku rozpoczęła się kompleksowa modyfikacja terminala z kontenerami, a poza tym zmodernizowano terminal intermodalny na Nabrzeżu Szczecińskim. Dodatkowo zrealizowano sporo mniej spektakularnych prac i projektów, które jednak mają całkiem spory na bezpieczeństwo i jakość obsługi przeładunków.

A przeładunków o różnym charakterze w roku 2015 była w Gdańsku rekordowa ilość, bowiem prawie 36 milionów ton. Podstawową ich część, bo prawie piętnaście milionów ton stanowiły różnego rodzaju paliwa, dało to aż 20-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami. Świetne wyniki zanotowano także jeśli chodzi o drobnicę, pomimo tego że panowało światowe spowolnienie, to w porcie Gdańskim nie było to zupełnie odczuwalne. 11,9 miliona ton i pięcioprocentowy wzrost w stosunku do roku 2014 to także liczby, które na pewno dadzą duże powody aby być zadowolonym. Pomimo że trochę spadła ilość jednostek kontenerowych, to mocno się zwiększył ich całkowity tonaż, i stąd tak dobre wyniki w tym segmencie. Za to chyba największe wzrosty pojawiły się przy obsłudze węgla, jeśli chodzi o ubiegły rok ilość jego zwiększyła się o jedną trzecią. Z kolei niewielkie spadki pojawiły się w rozładunkach zbóż, przede wszystkim z takiego powodu, że reszta polskich portów też poszła w tę stronę.
.