Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku
Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku

Wszelkie urzędy zajmujące się przepisami związanymi z transportem morskim zaczynają przykładać coraz większą rolę na sprawy związane z bezpieczeństwem. Już za parę miesięcy w życie będą wchodzić prawne regulacje związane z dokładnym weryfikowaniem masy załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem całkowity obowiązek zrobienia tej weryfikacji spoczywał będzie na tym, kto nadaje ładunek, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te przygotowane zostały już w roku 2014, ale sam problem widziano już znacznie wcześniej, jednak z różnego powodu rozwiązania nie wprowadzono w życie. Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy kto nadaje kontener zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia jego ciężaru i zadeklarowania terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzony został również zakaz wysyłki ładunków, które nie były zweryfikowane. Proponowane są aktualnie dwa sposoby kontroli, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej pasującego. Pierwszym z nich jest zważenie wypełnionego kontenera przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń, a drugim jest kontrola wagi każdego przedmiotu i zsumowanie jej z wagą pustego kontenera.

Kłopot z podawanymi niepoprawnie wagami od dawna był znany, i wielu lat też było to dość niebezpieczne. Na pokład jednego kontenerowca jednorazowo wchodzi kilkanaście tysięcy jednostek kontenerowych. Przy tak dużej ilości nawet niewielkie różnice w zadeklarowanej masie w porównaniu z rzeczywistą spowodować mogą wiele problemów na morzu. Już wielokrotnie pojawiały się sytuacje zapadania się kontenerów, problemy ze stabilnością kontenerowców czy nawet śmiertelne wypadki pośród członków załogi. W skrajnym przypadku, przy większych różnicach pomiędzy wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść do przechyłu i zatopienia jednostki, co już kilkukrotnie w historii się już wydarzyło. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, mimo że będą się one wiązać z większym nakładem pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na dochody bez względu na cenę. Dzięki temu można mieć nadzieję, że przypadki jakie miały miejsce dawniej już się więcej nie zdarzą.