Nowoczesne formy współpracy grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Jednym z podstawowych aspektów podczas międzynarodowego transportu kontenerowych ładunków jest jego organizacja już w kraju docelowym, do którego dopływają statki. Kontenery rozładowuje się w porcie i z tego miejsca muszą być sprawnie i szybko dowiezione do ostatecznego odbiorcy. Niedawno jeszcze odbywało się to przede wszystkim za pomocą ciężarówek, lecz ostatnimi czasy niezwykle dynamicznie wchodzi na ten rynek ze swoją propozycją grupa PKP CARGO. Operator ten od pewnego czasu świadczy usługi o charakterze intermodalnym, to znaczy kontenery są transportowane za pomocą pociągów do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w głębi kraju, a w dalszej kolejności dostarczane do końcowego klienta za pomocą ciężarówek. Tego typu rozwiązanie sporo pomniejsza całościowe koszty transportu, ponieważ przewóz większej liczby kontenerów na pociągu kosztuje dużo mniej, niż pokonanie takiego samego odcinka przez osobne ciężarówki. Dlatego też takie usługi są coraz popularniejsze, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało niedawno współpracę z globalnym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Póki co transporty kontenerów realizowane są do kilku baz przeładunkowych, czyli Warszawy, Sławkowa i Kątów Wrocławskich, a najważniejszą ich cechą jest bardzo duża regularność. Pociągi wyruszają zgodnie z rozkładem bez względu na ładunek, i ta właśnie systematyczność daje tak potrzebny dla kontrahentów element stabilności. Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line
Ostatnie z usług dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze większy zakres, czyli system nazywany port to door. Tego tupu usługa jest połączeniem transportu samochodowego i kolejowego z równoczesnym zagwarantowaniem dokładnych ram czasowych na realizację. Kontener ściągany z kontenerowca w porcie, załadowywany na odpowiedni wagon i dowożony do stacji pośredniej, a tam wykonuje się przeładunek na samochód ciężarowy. Zgodnie z postanowieniami umowy ładunki mają być dostarczone do odbiorcy w dokładnie określonym czasie, analogicznie będzie z usługami transportowymi w drugim kierunku, czyli odbiorem kontenerów i dostarczeniem ich na czekający kontenerowiec.