Transport kontenerów

ISO-Tank-Cut-OutTransport kontenerów a przewóz drobnicy zjednostkowanej, w tym w szczególności kontenerów może być teraz najpopularniejszym rodzajem przewozu. Dotyczy wszelkich gałęzi transportu morskiego oraz intermodalnego: od przewozów morskich, po kolejowe a także transport drogowy, w tym „transport kontenera” i „kontener transport”.

Transport kontenerów – wzięcie swoją kontenery zawdzięczają ekonomii. Uniwersalizacja „opakowań” (gro kontenerów stanowią przecież dwa jego typy: 20- a także 40-stopowe) spowodowała znacznie obniżenie kosztów przewozu.

Jest to wynik unifikacja środków transportu: od ciągników drogowych, popularnych TIRów, po urządzenia portowe, kiedy choćby ciągniki SISU, suwnice nabrzeżowe i placowe na terminalach kontenerowych bądź wreszcie same statki funkcjonujące w transporcie morskim. Zjednoczenie owe dotyczy nie wyłącznie urządzeń niemniej jednak także organizacji pracy.

Znacznemu „wygładzeniu” za sprawą stosowania uniwersalnych rozwiązań uległy odmianie wąskie gardła w ciągach logistycznych, natomiast formowanie jak również odładowywanie kontenerów stało się działaniem znacznie efektywniejszą jak również bezpieczniejszą niż dawniej, co usługi zakresu: transport kontenera, zaś zarówno „kontener transport” robi efektywniejszymi.

Kontenery niemniej jednak to nie jedynie dwa najpopularniejsze ich typu: 20 oraz 40 stopowe (jakie dla potrzeb statystyk przeładunków wytycza się odpowiednio jako odpowiedniki 1 jak również 2 TEU). Spectrum potrzeb uczyniło, że wprowadzono przeróżne dodatkowe typy różniące się od najpopularniejszych wielkością, konstrukcją lub dodatkowym zastosowaniem.

Warto wspomnieć o kontenerach High Cube      Różnią się one od typowych większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895mm). W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10m3       kubatury ładownej. Kontener ów przeznaczony jest planowo  do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych a także o podwyższonej wysokości, jakich nie wolno załadować do standardowego kontenera. W wielu przypadkach stosowane w transporcie morskim.

Przyciągającym rozwiązaniem są kontenery typu palletwide, wykonane na bazie 40′ kontenerów uniwersalnych. Ich zwiększoną szerokość wewnętrzną powstała, ażeby zagwarantować załadunek poprzeczny 3 europalet bądź dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40’PW wolno załadować 30 europalet, do 45’PW – 33, gdy do kontenera 40′ uniwersalnego jedynie 25. Kontenery palletwide używane także w żegludze bliskiego zasięgu (w szczególności Europa) tam, gdzie morski transport musi bardzo rywalizować z transportem samochodowym.

Spośród innych rodzajów kontenerów należałoby wymienić 20 i 40 – stopowe kontenery z otwartym dachem (tzw. „open-topy”). Do przewozu ładunków ponad gabarytowych zaprojektowano tzw. Hardtopy, jakie trudno czy nie można załadować do standardowego kontenera. Konstrukcja takiego kontenera gwarantuje załadunek także od góry jak również poprzez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W odróżnieniu od kontenera open top, hardtop ma zdejmowany stalowy bryzo szczelny dach. Dach ten waży ok. 450 kg. Kontenery hardtop należą do sprzętu specjalnego. Szeroko stosowane w dziedzinie „transport kontenera”.

Kontenery platformy   mają długość 20′ jak również 40′. Używa się ich do transportowania materiałów ciężkich jak również gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton jak również dużo przewyższa inne rodzaje kontenerów. Solidny spód gwarantuje transport ładunków o dużych naciskach punktowych. Kontenery te stosowane są w relacjach port-port. Również kiedy kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie lub w ładowni statku tween deck do transportu materiałów niekontenerowych. Też w ramach usługi „kontener transport”.

Oprócz innych stosunkowo popularnie używanych (w branży transport morski) trzeba wymienić jeszcze   kontenery chłodnicze, które służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Ściany mają strukturę przekładową zapełnioną pianką poliuretanową.

Jednostka chłodząca utrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Zdobywają one sporą wziętość w zakresie usług „transport Kontenera” oraz „kontener transport”.

Użytkuje się również kontenery zbiornikowe (tzw. Tanki), do przewozu chemikaliów płynnych czy np. cieczy pitnych.